Styrelsen

Det är vi som ingår i Älekulla Byalags styrelse 2023. Kontakta oss personligen via telefon eller mail, eller maila byalaget direkt via fliken kontakt här ovan.

Ordförande

Axel Börjesson
Telefon: 0738-381961

e-mail: axel@industrireparationer.se

Vice ordförande

Lars-Håkan Hansson
Telefon: 0703-369806
e-mail: larshakan63@hotmail.com

Sekreterare

Eva-Lena Karelycke
Telefon: 0730592171

e-mail: e.arnoldsson@live.se

Kassör

Sara Höglund
Telefon: 0736-455990
e-mail: hoglund.sara@hotmail.com