Älekullas gym är resultatet av ett projekt från Älekulla byalags sida, med stor hjälp av Älekulla IF och under ledning av byalagets gymkommité. 

Du löser medlemsskap till gymmet på Äbyvallen via Älekulla Bygdegårdsförening - Byalag.
Kontakta Sara Höglund 0736-455990 för att få veta mer.

ORDNINGSREGLER:

- All träning sker på egen risk

- Ta av ytterskor vid dörren.

- Sprita och torka av maskinerna efter användning.

- Har du öppnat något fönster, glöm inte stänga.

- Släck lampor.

- Lämna det så som du vill finna det.

- Flytta inte maskiner.

- Är du under 13 år får du inte träna på gymmet. Mellan 13-16 år får du träna i målsmans sällskap och är du över 16 år måste du ha ett eget gymkort.


Älekulla Gym

Som vanligt hjälps vi åt med städningen av gymmet.
Skriv ditt namn i ”Städ-almanackan”vid anslagstavlan
på de två veckorna som du vill städa.
Det är också bra om man skriver upp sig när man varit och tränat i almanackan bredvid, namn eller
initialer. Detta för att vi skall kunna påvisa användningen av gymmet då vi t.ex. söker driftsbidrag eller liknande.

Om något saknas eller är trasigt,  följande;
Sara Höglund, 0736-45 59 90