I Älekulla finns många aktiva föreningar. I menyraden till vänster hittar du mer information.